MH-profil

Posted on by

Rasprofil över MH för belgisk vallhund

Rasklubben planerar att ta fram en MH-profil för rasen som ska fungera som en hjälp vid analyser av MH-resultat.

Därför vill vi nu att alla medlemmar i AfBV ger sina synpunkter på vilka rutor i ett MH som bör anses vara önskvärda, respektive vilka som bör anses vara inte önskvärda. För att vi ska kunna hålla reda på att inte samma person svarar flera gånger efterfrågar vi medlemsnummer eller personnummer, detta kommer vi också använda för att stämma av mot medlemslistan. Svarar en person flera gånger slänger vi tidigare svar, så det är okej att ändra sig.
Det går att lämna in olika svar på de olika varianterna, så samma person kan lämna ett svar på t.ex. Groenendael och Malinois och ett annat svar på Laekenois och Tervueren, om man tycker att dessa varianter ska ha olika önskade rasprofiler.

Bakgrunden till varför vi vill ta fram en rasprofil är att medelvärden inte säger så mycket om en kull eller population. Har vi sex valpar i en kull där alla valpar får en 3:a på ett moment i MH kommer medelvärdet bli 3, om vi istället har en kull där tre av valparna får en 1:a och tre får en 5:a så kommer även denna kull få en 3:a i medel.

Svaren kommer att sammanställas och ligga till grund för det förslag som rasklubben sedan föreslår som önskad MH-profil.

För att svara på frågorna behöver du MH-nyckeln för att se vilka siffror som betyder vad och den hittar du på brukshundklubbens hemsida:
MH-nyckeln hittar du här (länk till brukshundklubben.se).

För att alla ska tänka på liknande sätt, kommer här en liten förklaring :
Om vi tar ”1a Kontakt, hälsning” som exempel.
Där innebär värdesiffrorna:
1 = Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Alt. Utförs ej inom tid
2 = Undviker kontakt genom att dra sig undan.
3 = Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
4 = Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
5 = Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
Om du t.ex. tycker att 3 och 4 beskriver så som en belgisk vallhund bör agera, så markerar du dessa siffror under frågan om vilka du anser vara idealt/bra.
Om du tycker att en belgisk vallhund inte bör agera så som beskrivet på 1,  markerar du den siffran under frågan om vilka som du anser vara inte önskvärda. (Om det inte finns någon beskrivning som du tycker är ”icke önskvärd”, väljer du alternativet ”Ingen”.)
Det innebär att vi har siffra 2 och 5 som du inte har markerat på någon av frågorna. Vi kommer då att tolka detta som att du tycker att dessa siffror är okej men mindre bra.
Sedan ställer vi en tredje fråga om vilken av värdesiffrorna som du anser vara det ideala, här kan du bara välja ett alternativ.

Och självklart ska du när du svarar utgå från att det är för belgiska vallhundar som du svarar, och inte för en hund av vilken ras som helst.

Tack på förhand, och vi hoppas att få in många synpunkter.

Här hittar du formuläret!